ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ενημέρωση για τους ψεκασμούς οπωροφόρων δένδροκαλλιεργειών, που θα γίνουν αυτή την περίοδο.

  • Του Καϊλιάνη Βασίλειου Τεχνολόγου Γεωπόνου

Αγαπητοί φίλοι του  AVENA.GR και του AVENA FM 97,7 πιστοί στο ραντεβού μας για την ενημέρωση των αγροτών της περιοχής μας για τους εχθρούς και ασθένειες των καλλιεργειών της περιοχής μας, και την νέα καλλιεργητική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε συμβουλές και πληροφορίες σύμφωνα με τα έντυπα των ¨Γεωργικών Προειδοποιήσεων¨ που μας αποστέλλονται από τις Δ.Α.Ο.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν την περιοχή μας.

Η νέα καλλιεργητική περίοδος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς κλιματολογικά, για την ευρύτερη πεδιάδα της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει και τους νομούς Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας και τους ορεινούς των όγκους. Κύριοι λόγοι είναι το ικανοποιητικό εύρος χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά την περίοδο του χειμώνα (και είναι απαραίτητες για την σωστή ανάπτυξη των οπωροφόρων δέντρων που καλλιεργούνται στην περιοχή μας) συνοδευόμενες και από ικανοποιητικές χιονοπτώσεις που αύξησαν την στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (στοιχείο απαραίτητο για την μετέπειτα εξέλιξη των καλλιεργειών και τις ανάγκες τους σε νερό κατά την περίοδο του καλοκαιριού), ενώ δεν παρατηρήθηκαν ανοιξιάτικοι παγετοί (ως τώρα) που θα δημιουργούσαν προβλήματα παγώματος στους εκπτυσόμενους οφθαλμούς.

Σημαντική όμως, αρνητική επίδραση (θετική για εμάς) είχαν οι χαμηλές θερμοκρασίες και στη διαχείμαση μυκήτων και εντόμων σε θέσεις πάνω στα οπωροφόρα δέντρα, εμποδίζοντας τους να αναπτυχθούν κατά την περίοδο του χειμώνα. Επειδή όμως αυτό δεν είναι αρκετό για την καταπολέμηση τους, θα πρέπει να πούμε ότι άμεσα, στις πεδινές περιοχές κυρίως αλλά και στις ημιορεινές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη οψιμότητα, έφτασε η ώρα να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί σε Ροδακινιά και Μηλιά*:

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Taphrina deformans (Berk.)Tul.var. persicae)

• Στις περισσότερες περιοχές, αρκετές ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών.

• Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20 *C. Κάτω από 7 *C ο μύκητας δεν αναπτύσσεται.

• Σε αρκετές πεδινές περιοχές ύστερα από το σύντομο κύμα κακοκαιρίας, παρατηρείται εδώ και λίγες ημέρες, αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οριακές για μολύνσεις θερμοκρασίες (9-11 *C) αναμένονται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές. Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες είναι ακόμα χαμηλές (< 10 *C) και τα δέντρα σε πρώιμο στάδιο.

• Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν  φανεί πράσινη βλάστηση. Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης.

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα σπόρια διατηρούν την βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).

• Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

• Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.

• Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών.

• Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το ΚΟΡΥΝΕΟ (Stigminacarpophila (Lιv.) M.B. Ellis).

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): captan (2-4), copperhydroxide(4), copperoxide(2), copperoxychloride(4), dodine(2), Mancozeb (4),Tebuconazole + Trifloxystrobin (2), ziram (3).

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

• Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων.

• Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη.

• Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

• Οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί να προσβληθούν από την Μονίλια (στάδιο D – E).

• Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή υψηλή υγρασία (απαιτούν 17-24 ώρες διύγρανση φύλλου), σε θερμοκρασία 5-27 *C.

• Συστήνεται η κάλυψη των οπωρώνων στο στάδιο από την ρόδινη κορυφή έως 5% άνθησης.

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 (6), Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Chlorothalonil (1), Copper hydroxide (3), Copper oxychloride (4), Cyproconazole (3), Cyprodinil (2), Cyprodinil +Fludioxonil (1), Cyprodinil +Tebuconazole (1), Difenoconazole (2), Fenbuconazole (4), Fenpyrazamine (3), Fluopyram + Tebuconazole (2), Mancozeb (4), Myclobutanil (2), Penthiopyrad (1), Prochloraz (3), Propiconazole (3), Tebuconazole (3), Tebuconazol + Trifloxystrobin (2), Thiophanate-methyl (1), ziram (3).

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae)

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων και εάν διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό περισσότερο του 25%, να γίνει επέμβαση στο στάδιο της ρόδινης κορυφής (στάδιο D) με θερινά λάδια.

• Η επέμβαση αυτή ελέγχει αποτελεσματικά και τα χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου και τα αυγά αφίδων.

• Εάν στην παραπάνω επέμβαση χρησιμοποιηθεί μισή δόση θερινού λαδιού και προστεθεί ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο επιτυγχάνεται ταυτόχρονη καταπολέμηση των προνυμφών ορισμένων λεπιδοπτέρων, όπως του Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Torticidae), της Ανάρσιας (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και του Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Chlorpyrifos (1-2), Chlorpyrifos-methyl (2), Fatty acid potassium salt (4), Paraffin oil (4), Pyriproxyfen (1).

• Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά. Συστήνονται εφαρμογές την περίοδο της βλάστησης με θερινά λάδια (Paraffin oil). Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή διότι το έντομο βρίσκεται σε προφυλαγμένες θέσεις.

 

ΜΗΛΙΑ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.)

 

• Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

• Το παθογόνο διαχειμάζει στα νεκρά – πεσμένα φύλλα στο έδαφος. Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και το παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα .

• Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους μηλεώνες και αχλαδεώνες στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας (Αλεξάνδρεια, Λουτρός, Καβάσιλα, Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Γαλατάδες, Έδεσσα), διαπιστώθηκαν στο εργαστήριο ώριμα ασκοσπόρια.

• Τα ασκοσπόρια βλαστάνουν και προκαλούν προσβολές όταν παραμένουν υγρά για μερικές ώρες και σε θερμοκρασίες από 6 *C έως 26 *C. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται όταν τα σπόρια παραμείνουν υγρά συνεχόμενα για 28 ώρες στους 6 οC, για 14 ώρες στους 10  οC, για 9 ώρες στους 18-24 οC ή για 12 ώρες στους 26 *C.

• Σε υγρές περιοχές συνιστάται επέμβαση στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C έως C3).

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bacillus subtilis strain QST 713 (8), Bordeaux mixture (2), Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Copper hydroxide (3), Copper oxide (4), Copper oxychloride (3), Cyproconazole (4), Cyprodinil (2), Difenoconazole (3), Dithianon (6), Dithianon + potassium phosphonates (6), Dithianon + Pyraclostrobin (3), Dithianon + Pyrimethanil (4), Dodine (2), Fluxapyroxad (3), Kresoxim-methyl (3), Laminarin (20), Mancozeb (4), Metiram (3), Myclobutanil (4), Penthiopyrad (2), Pyrimethanil (4), Sulphur (4), Tebuconazole (1), Tebuconazole + trifloxystrobin (3), Tebuconazole + Cyprodinil (1), Trifloxystrobin (3), Ziram (3).

• Εάν επιλεγεί Copper hydroxide επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το Bακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.)

ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José (Quadraspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae)

• Σε οπωρώνες με προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται επέμβαση με παραφινέλαια εναντίον της διαχειμάζουσας μορφής, στη διόγκωση των οφθαλμών έως το στάδιο της πράσινης κορυφής (B έως C3).

• Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και μία σημαντική μείωση των χειμερινών αυγών του κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae), καθώς και καταπολέμηση των διαχειμαζόντων μορφών του Ανθονόμου της μηλιάς (Anthonomus pomorum L., Coleoptera: Curculionidae) και της Βαμβακάδας της μηλιάς (Eriosoma lanigerum Hausmann, Homoptera: Aphididae).

 

Σημαντικές συμβουλές για την ασφάλη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων :

• Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

 

*Επισημαίνεται ότι το παρόν κείμενο αποτελεί κείμενο ενημερωτικού χαρακτήρα και ότι για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους κατά τόπους αρμόδιους γεωπόνους.

 

Απάντηση