ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πώς ο Hellas Sat αλλάζει τη ζωή των αγροτών

Ένα µεγάλο βήµα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο σηµατοδοτεί η ανανέωση της σύµβασης του ελληνικού Δηµοσίου µε την εταιρεία Hellas Sat, διά του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία κατατέθηκε σε νοµοσχέδιο για την ελληνική δορυφορική πολιτική. Εάν δεν καταγγελθεί από κάποιο από τα δυο µέρη, δηλαδή το Ελληνικό Δηµόσιο ή τον πάροχο δορυφορικών τηλεπικοινωνιών Hellas Sat, για την αξιοποίηση της ελληνικής τροχιακής θέσης στην 39η µοίρα, η σύµβαση, µετά την ανανέωσή της, ισχύει µέχρι τις 14 Δεκεµβρίου 2041. Με την τωρινή συµφωνία επιτυγχάνεται σηµαντική βελτίωση των όρων υπέρ του ελληνικού Δηµοσίου, που πλέον θα περιλαµβάνει έξι αναµεταδότες, έναντι τριών, που προέβλεπε η αρχική σύµβαση, ενώ εξασφαλίζονται και 17 χρονοαναµεταδότες για το Δηµόσιο, ως αντάλλαγµα για καθυστερήσεις στην παράδοση του 3ου αναµεταδότη.

Στη συµφωνία, περιλαµβάνεται ο όρος ότι οι επίγειες ραδιοσυχνότητες είναι αποκλειστικής και αναφαίρετης δικαιοδοσίας του κράτους. Οι κάτοικοι της υπαίθρου, και γενικότερα οι αγρότες, θα έχουν αυξηµένες δυνατότητες:

1. Αγροτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο: Καλύτερο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και τηλεοπτικού σήµατος ή κάλυψη και λευκών περιοχών. Δηλαδή, καλύτερο σήµα στην τηλεόραση, γρήγορες ταχύτητες στο διαδίκτυο, βελτιωµένη τηλεπικοινωνία και στα αποµακρυσµένα χωριά ή νησιά. Δυνατότητες για Ψηφιακή Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία.

2. Υγεία: Δυνατότητες για καλύτερη υγειονοµική πρόληψη και περίθαλψη στα νησιά, µέσω τηλεϊατρικής. Ήδη, και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, απαντώντας στον πρώην υπουργό Δηµήτρη Κρεµαστινό, ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και για την τηλεϊατρική γ΄ γενιάς, διότι υπάρχουν περιοχές µέχρι σήµερα, που, παρά το επίδοµα των 400 ευρώ, για γιατρούς σε αποµακρυσµένες περιοχές, δεν πηγαίνουν γιατροί να διοριστούν, φοβούµενοι ότι σε µια δύσκολη κατάσταση δεν θα µπορέσουν να τα καταφέρουν, διότι δεν έχουν υποστήριξη από οργανωµένη δοµή υγείας.

3. Αγροτική εκπαίδευση: Επιπλέον δυνατότητες για νέους και παλαιούς παραγωγούς να ενταχθούν σε αγροτικά και µη εκπαιδευτικά προγράµµατα, να σπουδάσουν µέσω διαδικτυακών προγραµµάτων και εφαρµογών, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε µεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Ασφάλεια: Οι αναµεταδότες του υπάρχοντος δορυφόρου, ήδη χρησιµοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάµεις, την ΕΥΠ και την ΕΛΑΣ, ενώ υπάρχουν κι άλλοι δηµόσιοι φορείς, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση του δορυφορικού φάσµατος.

ΠΗΓΗ: YPAITHROS.GR

Απάντηση