Με καπέλο οι τιμές στα καύσιμα

Με καπέλο συνεχίζουν να πληρώνουν οι Ελληνες την αμόλυβδη βενζίνη παρά την πτώση κατά 20% μέσα σε τρεις ημέρες της τιμής του αργού πετρελαίου. 

Με καπέλο οι τιμές στα καύσιμα

Απάντηση