ΣΕΒ: Δύσκολο να ανακάμψει η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα

Ένας στους τέσσερις νέους συνταξιούχους της περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 με Μάιο 2015 ήταν κάτω των 55 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ υπό τον τίτλο “Η Ελλάδα που αρνείται να αλλάξει”.

ΣΕΒ: Δύσκολο να ανακάμψει η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα

Απάντηση