Αναζητούν φόρμουλα επαναλειτουργίας του Χρηματιστηρίου

Φόρμουλα επαναλειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυτήν την Παρασκευή ή την ερχόμενη Δευτέρα αναζητούν με εντατικούς ρυθμούς φορείς της κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση, με βασικό στόχο να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ισότιμης μεταχείρισης των Ελλήνων επενδυτών με τα ξένα funds.

Αναζητούν φόρμουλα επαναλειτουργίας του Χρηματιστηρίου

Απάντηση