Σωρευτικές αναλήψεις ώς 420 εβδομαδιαίως από τις τράπεζες

Εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, μετά από την υπογραφή της απ’ ‘όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία ορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των τραπεζών από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Σωρευτικές αναλήψεις ώς 420 εβδομαδιαίως από τις τράπεζες

Απάντηση