Ραγδαία μείωση στις οικονομικές και εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων

Μείωση στις οικονομικές και εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών καταγράφει η μελέτη υπό τον τίτλο “Consumer Climate Europe” (Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη) της GfK για το δεύτερο τρίμηνο του 2015

Ραγδαία μείωση στις οικονομικές και εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων

Απάντηση