ΜΕ 30 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  18η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα

1 Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμο Δημότη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

2 Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού & Νεολαίας.

 

Θέμα

3 7η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Θέμα

4 Διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της 194ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

 

Θέμα

5 Έγκριση ή μη, διενέργειας της υπηρεσίας καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της καθαριότητας εσωτερικών δημοτικών κτιρίων για ένα έτος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Θέμα

6 Διαγραφή ή μη, οφειλών, από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7 Έγκριση ή μη, λειτουργίας εμποροπανήγυρης στον Κοπανό για το έτος 2016 και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

8 Κατάργηση ή μη, θέσης περιπτέρων και απομάκρυνση των κουβουκλίων αυτών στην πόλη της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Θέμα

9 Ανανέωση ή μη, αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Θέμα

10 Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού & Νεολαίας.

 

Θέμα

11 Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.3/2016 Απόφασης της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, περί έγκρισης του Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού & Νεολαίας.

 

Θέμα

12 Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.12/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.& Α.  Δήμου Νάουσας, σε ορθή επανάληψη, περί του ωραρίου της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

 

Θέμα

13  Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.32/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.& Α.  Δήμου Νάουσας, περί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Ν.Π., οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

Θέμα 14 Πρόσληψη ή μη, έκτακτου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

15 Τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Πυροπροστασία δημοτικού δάσους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

16 Παράταση ή μη, υλοτομίας στη συστάδα 30γ του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

17 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπήρων μπροστά από ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 18 Ορισμός της τοποθεσίας της αφετηρίας των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Θέμα

19 Διοργάνωση ή μη, από το Δήμο Νάουσας, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αυγομαχίες» στην Τ.Κ. Λευκαδίων στις 2/5/2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Θέμα

20 Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσα και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

21 Επιχορήγηση ή μη, της Φιλαρμονικής της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

22 Επιχορήγηση ή μη, της Φιλαρμονικής του Κοπανού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

23 Έγκριση ή μη, της μετακίνησης αιρετών στην Τουρκία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

24 Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη, της μελέτης «Στατική επάρκεια του δημοτικού θεάτρου Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

25 Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη, της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης δημοτικής οδού Νάουσας- Ροδοχωρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

26 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορρριμμάτων Νάουσας» -Υποέργο 1, της πράξης «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» με κωδικό MIS: 383559 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία- Θράκη»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

27 Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δημοτικό κοιμητήριο Πολλών Νερών» (αρ.μελ. 15/2013)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

28 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας – Άλσους Αγίου Νικολάου Ν.Ημαθίας» (αρ.μελ.64/2008)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα

29 Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς το 10ο Δημοτικό Σχολείου Νάουσας» (αρ.μελ. 2/2015)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 30 Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Απάντηση