ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΥΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ.

Έτσι όπως εξελίσσεται η προσφυγική κρίση μετατρέπει  τη χώρα μας από θεσμικό εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα μακροχρόνιας παραμονής μεταναστών και προσφύγων.

Ένα τόσο μεγάλο κύμα αναγκαστικής ανθρώπινης μετακίνησης είναι βέβαιο ότι εκτός από το ότι προκαλεί την διεθνή νομιμότητα , δοκιμάζει και τις αντοχές του πολιτισμένου κόσμου στην καρδιά ενός κώδικα αξιών που για πάρα πολλά χρόνια οικοδομούσαν οι τοπικές κοινωνίες μακριά από κλειστοφοβικά σύνδρομα.

Είναι λοιπόν φανερό πως για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σχετικά με την φιλοξενία των προσφύγων,δεδομένων των αυξημένων αναγκών για την στέγαση αυτών, η κυβέρνηση θα αναζητούσε κατάλληλους χώρους, οι οποίοι θα ανήκαν στην Κεντρική Διοίκηση και συνεπώς για την χρησιμοποίησή τους ΔΕΝ θα χρειάζονταν καμία εμπλοκή κανενός τοπικού φορέα.

Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένη την ανθρωπιστική κρίση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στην συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου, και συζητώντας προ Ημερήσιας Διάταξης, αποφάσισε την συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής για συντονισμό απαραίτητων προκαταρκτικών  δράσεων για την αντιμετώπιση μέσα στην οικονομική κρίση που περνάει ο τόπος οποιασδήποτε πιθανής εξέλιξης.

Εξέλιξη που δεν άργησε να μας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά, έκτακτα και στεγνά από τον αρμόδιο υπουργό κ. Βίτσα στις 16 Μαρτίου, πως <<επιλέχτηκε το στρατόπεδο ΦΙΛΙΠΠΟΥ για  κέντρο ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ>>.

Άμεσα συγκαλούνται η διαπαραταξιακή  Επιτροπή του Δήμου, το συντονιστικό όργανο δράσης, η πυροσβεστική, οι κοινωνικοί φορείς , ο εμπορικός σύλλογος και η Αστυνομία.

Κατά την ανάλυση της κατάστασης επισημάνθηκαν εγγενείς αδυναμίες οι οποίες αφορούν την καταλληλότητα του χώρου, ζητήματα ασφάλειας γειτνιαζόντων επιχειρήσεων, ζητήματα αστυνόμευσης.

Η αναγνώριση εκ μέρους του υπουργού των προβλημάτων, η ανάληψη κάθε ευθύνης για την διαμόρφωση του χώρου από το στρατό, η ανάληψη της ευθύνης της επιμελητείας από την κεντρική διοίκηση και η έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα, μεταφέρουν την ευθύνη της λειτουργίας  του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ των μεταναστών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Όμως επειδή ούτε το στρατόπεδο ΦΙΛΙΠΠΟΥ είναι κατάλληλος χώρος, αλλά ούτε άλλο κατάλληλο στρατόπεδο υπάρχει στα όρια του Δήμου μας, επειδή η ευθύνη της καθαριότητας και της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας ανήκουν και στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ο δήμος ΑΠΑΙΤΕΙ να επιλυθούν τα ζητήματα ασφάλειας, αστυνόμευσης και Δημόσιας υγείας όσο θα διαρκεί η λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.

Το  δε κέντρο να λειτουργήσει προσωρινά, όπως δηλώνεται και στο από 16 Μαρτίου έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, γιατί ΔΕΝ θα επιτραπεί ο τόπος μας να γίνει διαρκές καταφύγιο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

         O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Απάντηση