Έργα ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης  ερεισμάτων του οδικού δικτύου της Π.Ε, ύψους 128.061 ευρώ, υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης

Έργο, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, που συμβασιοποιήθηκε με 102.600 ευρώ και αφορά την κατασκευή οδικού ηλεκτροφωτισμού επί της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμόν 7  της Π.Ε Ημαθίας, από τον κόμβο Εγνατίας έως Αγ. Βαρβάρα και από Αγ. Βαρβάρα έως γέφυρα Αλιάκμονα, υπέγραψε την Δευτέρα 21 Μαρτίου, με τον ανάδοχο του έργου  «Κώστας Ιωαννίδης ΑΤΕ» , ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης, παρουσία του διευθυντή Τεχνικών Έργων κ.Αλέκου Φωτόπουλου. Ο κύριος όγκος εργασιών αφορά την υποδομή και την αναδομή των εγκαταστάσεων για τον οδικό ηλεκτροφωτισμό του ανωτέρω τμήματος της επαρχιακής οδού και χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2015 της Π.Κ.Μ Π.Ε. Ημαθίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μηνός.

Επίσης ο κ. αντιπεριφερειάρχης υπέγραψε την σύμβαση ύψους 25.461 ευρώ, με προϋπολογισμό έργου 36.900 ευρώ, για τμηματικές εργασίες αποκατάστασης ερεισμάτων του οδικού δικτύου της Π.Ε Ημαθίας στις παρακάτω θέσεις:

Σταυρός – όρια Π.Ε Πέλλας, θέση από 2ο χλμ έως 3.5ο χλμ και από 5ο χλμ έως 6ο χλμ, Διασταύρωση Κωστοχωρίου έως Σέλι, Είσοδος πόλης Νάουσας (500μέτρα),Βέροια – Ριζώματα, από 25ο χλμ έως 26ο χλμ. Στις συγκεκριμένες θέσεις  θα γίνει καθαρισμός  των φυτικών γαιών στις ανωτέρω χιλιομετρικές θέσεις σε μήκος 5.000μ περίπου και πλάτους  0,50 – 1,00μ  εκατέρωθεν του δρόμου και στην συνέχεια συμπλήρωση των στρώσεων του ερείσματος μεταβλητού πάχους από θραυστό υλικό λατομείου. Επίσης θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για αποτροπή επικείμενων κινδύνων πλημμυρών όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στην Π.Κ.Μ» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ 008 έτους 2014. Ανάδοχος του είναι ο      «Νικόλαος Γ. Σιουραντάνης».

Απάντηση