ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.ΣΤΟ 722 ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τελικά στο στρατόπεδο του 722 θα εγκατασταθούν οι πρόσφυγες που θα έρθουν στην Αλεξάνδρεια και όχι στο στρατόπεδο ΦΙΛΙΠΠΟΥ το οποίο βρίσκεται  δίπλα και κοντά στις επιχειρήσεις VENUS.εκκοκκιστήρια ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ και τα Θερμοκήπια της AGRITEX.

Το θέμα προέκυψε μετά την δικαιολογημένη αντίδραση αυτών των επιχειρήσεων μιας και διαχειρίζονται πρώτες και εύφλεκτες ύλες.

Βέβαια οι εγκαταστάσεις του 722 είναι ακριβώς δίπλα από το γήπεδο και εκεί αθλούνται παιδιά,καθώς επίσης η περιοχή εκείνη δεν φημίζεται και για το καλύτερο.

Όλα αυτά βέβαια γίνονται τηλεφωνικά και δεν υπάρχει ακόμη έγγραφη ενημέρωση και οριστική απόφαση.

Απάντηση