Σχολή Μετεκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας: Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε 45 Αρχιφύλακες

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας ανακοινώνεται, ότι την 18-03-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά σαράντα πέντε (45) Αρχιφύλακες που στελεχώνουν Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος (Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων), που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Σεμινάρια Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων» κατά το χρονικό διάστημα από 07-03-2016 έως 18-03-2016.
Η Επιμόρφωση είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές, εκείνες τις νομικές και επαγγελματικές – πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας που αφορούν: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο-Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων, Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας, Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης, Θέματα Τροχαίας και Θέματα Αστυνομικού ενδιαφέροντος – Διαλέξεις.
Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν Αστυνομικοί, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο εκπαίδευσης, καθηγητές Πανεπιστημίων, απόστρατοι Αξιωματικοί και ιδιώτες.
Τα πιστοποιητικά σπουδών απένειμε στους συμμετέχοντες ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.

main_1458307507_9103456 main_1458307500_7832621 main_1458307498_8271685 main_1458307502_4343417 main_1458307495_3561624 main_1458307498_8271685 (1)

Απάντηση