ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν. 4307/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

με την παρούσα, σας γνωστοποιούμε ότι θα παραταθεί μέχρι 3 Μαΐου 2016 (από 31 Μαρτίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για υπαγωγή στο νόμο 4307/2014 (γνωστό και ως «νόμο Δένδια»), με αντικείμενο την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο νομοσχέδιο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η παράταση δίνεται προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό έως ότου καθοριστεί το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ παράλληλα παρέχεται ικανός χρόνος για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς των προωθούμενων βελτιώσεων του σχετικού πλαισίου.

Ο σχετικός νόμος για τις επιχειρηματικές οφειλές αν και είχε αρκετά θετικά στοιχεία και καινοτομίες, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί των απαιτούμενων κριτηρίων, τελικά παρήγαγε φτωχά αποτελέσματα, δεδομένου ότι κάθε πρόταση διακανονισμού απαιτούσε την συμφωνία και την συναίνεση του πιστωτή.

Σε θεσμικό επίπεδο, ωφέλησε περισσότερο τους επιχειρηματίες – οφειλέτες, που είχαν πολλαπλούς πιστωτές, καθώς εάν επιδιωχθεί συμφωνία με την απόλυτη πλειοψηφία αυτών (50,1%), τότε ενεργοποιείται η δικαστική διαδικασία που επέκτεινε ως υποχρεωτικό το περιεχόμενο του συμβιβασμού για όλους.

Η ΕΣΕΕ εξακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο για ένα μηχανισμό βιώσιμων και αποτελεσματικών ρυθμίσεων των δανειακών επιχειρηματικών οφειλών και θα σας ενημερώσει εκ νέου για κάθε εξέλιξη επάνω στο θέμα αυτό.

 

Με εκτίμηση

                                                                                                        ΤΟ Δ.Σ

Απάντηση