ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η Πρωτοβουλία της Κεντροδυτική Μακεδονίας καλεί τα μέλη (Συλλόγους) και τους Φίλους (ή υπο διαμόρφωση συλλόγους) σε συνάντηση την Πέμπτη 17 Μαρτίου στις 06.00 το απόγευμα στην Βέροια στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Περιφερειακός Βέροιας)

ΘΕΜΑΤΑ
Η αποτίμηση των τελευτάιων κινητοποιήσεων
Ο παραπέρα σχεδιασμός του αγώνα των αγροτών
Οργανωτικά θέματα

Απάντηση