ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας στo πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος να προσέλθουν στο χώρο της πρώην ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ,  από Τρίτη 15-3-2016 έως και Παρασκευή 18-3-2016 τις ώρες από 10:00 π.μ. έως και 14:00 για να παραλάβουν  τρόφιμα – χυμούς ροδάκινο, είδη καθαριότητας καθώς και  είδη ατομικής υγιεινής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι να έχουν
οι ωφελούμενοι μαζί τους: το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  ο Α.Μ.Κ.Α. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Όπως ορίζει το πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Απάντηση