Ο Δήμος Βέροιας σας ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ κοινοποίησε στην υπηρεσία μας τον Πίνακα με τα πορίσματα των ζημιών

Ο Δήμος Βέροιας σας ενημερώνει ότι ο ΕΛΓΑ κοινοποίησε στην υπηρεσία μας τον Πίνακα με τα πορίσματα των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 04/04/2015 σε καλλιέργειες παραγωγών της περιοχής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, Γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, τηλέφωνο 2331350535.

Απάντηση