Σύσκεψη για την εφαρμογή του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων

Την τρίμηνη αναστολή της εφαρμογής του Κανονισμού λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων αποφάσισε η σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από σχετικό αίτημα καταστηματαρχών της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου που εδράστηκε σε έργο διαπλάτυνσης του (δυτικού) πεζοδρομίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα της παράτασης.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι χρειάζεται η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων για να μπορέσει ο Κανονισμός να εφαρμοστεί γι΄αυτό και στάθηκε διαλλακτικά στο σχετικό αίτημα των καταστηματαρχών. Τόνισε ωστόσο ότι αμέσως μετά την περίοδο αναστολής, ο Κανονισμός (που καταδεικνύει την πρόθεση της πόλης να αλλάξει) θα υλοποιηθεί αυστηρότατα χωρίς καμία παρέκκλιση και ανοχή, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της δημιουργίας συνθηκών μιας πόλης πιο φιλικής στον πεζό και τον επισκέπτη, με διασφάλιση της προσπελασιμότητας για όλους.

 

Ο κ. Κουτσογιάννης μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και επαγγελματιών, γεγονός που θα βοηθήσει στην καλύτερη εικόνα παντού και θα αποδεσμεύσει τις δυνάμεις της Αστυνομίας που έχουν βαρύ έργο να επιτελέσουν σε πιο κρίσιμους τομείς.

 

Σημειώνεται ότι στο διάστημα της αναστολής της εφαρμογής του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων θα σταλούν επίσημες επιστολές με συστάσεις συμμόρφωσης όπου έχουν εντοπιστεί ζητήματα κατάληψης πεζοδρομίου.

 

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Δήμαρχος Νάουσας αναφέρθηκε σε γενικές γραμμές και στον σχεδιασμό της Διοίκησης για τη δημιουργία branding στη Νάουσα, πράγμα που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην τοπική ανάπτυξη, μέσα από τολμηρές και ρηξικέλευθες προτάσεις και υποδομές (πάρκινγκ στην πρώην Βέτλανς, υπόγειοι κάδοι, πεζοδρομήσεις στο κέντρο, βελτιώσεις δρόμων και πεζοδρομίων κ.ά.), οι περισσότερες των οποίων έχουν δρομολογηθεί.

Απάντηση