Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν έως και 2 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου μετά τη σημερινή κλήρωση ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Οι μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν έως και 2 εκατ. ευρώ ενώ από 100 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 6806 , 6807 , 6809 και 6810. Απο 5 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 06 , 07 , 08 , 09 και 10.

Η πληρωμή των κερδών θα αρχίσει την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου και τα κέρδη θα πληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Δείτε τον κατάλογο με τα τυχερά νούμερα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
04484 ΕΚΤΗ 6 10.000,00 1.485,00 8.515,00
04484 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
05472 ΔΕΚΑΤΗ 10 10.000,00 1.485,00 8.515,00
05472 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
06804 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12 10.000,00 1.485,00 8.515,00
06804 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
06808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
12982 ΟΓΔΟΗ 8 10.000,00 1.485,00 8.515,00
12982 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
16256 ΕΒΔΟΜΗ 7 150.000,00 22.485,00 127.515,00
16256 Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00 435,00 2.565,00
16808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
23668 ΕΚΤΗ 6 10.000,00 1.485,00 8.515,00
23668 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
26808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
30011 ΔΕΚΑΤΗ 10 75.000,00 11.235,00 63.765,00
30011 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
31114 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26 10.000,00 1.485,00 8.515,00
31114 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
33003 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 50.000,00 7.485,00 42.515,00
33003 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
35832 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21 10.000,00 1.485,00 8.515,00
35832 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
35864 ΤΡΙΤΗ 3 100.000,00 14.985,00 85.015,00
35864 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
36808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
40169 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 75.000,00 11.235,00 63.765,00
40169 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
42467 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12 10.000,00 1.485,00 8.515,00
42467 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
43804 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26 100.000,00 14.985,00 85.015,00
43804 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
46808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
47795 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 10.000,00 1.485,00 8.515,00
47795 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
50982 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 23 10.000,00 1.485,00 8.515,00
50982 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
51633 ΕΝΑΤΗ 9 50.000,00 7.485,00 42.515,00
51633 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
53285 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21 10.000,00 1.485,00 8.515,00
53285 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
56692 ΕΚΤΗ 6 50.000,00 7.485,00 42.515,00
56692 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
56806 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 250.000,00 37.485,00 212.515,00
56806 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
56807 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 250.000,00 37.485,00 212.515,00
56807 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
56808 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 2.000.000,00 299.985,00 1.700.015,00
56808 Σε όλες τις άλλες σειρές 8.000,00 1.185,00 6.815,00
56809 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 250.000,00 37.485,00 212.515,00
56809 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
56810 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 250.000,00 37.485,00 212.515,00
56810 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00

57163 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 75.000,00 11.235,00 63.765,00
57163 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
57544 Σε όλες τις σειρές 16.000,00 2.385,00 13.615,00
57766 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 50.000,00 7.485,00 42.515,00
57766 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
66808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
68331 ΕΝΑΤΗ 9 50.000,00 7.485,00 42.515,00
68331 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
68353 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15 50.000,00 7.485,00 42.515,00
68353 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
71835 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 50.000,00 7.485,00 42.515,00
71835 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
73143 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26 10.000,00 1.485,00 8.515,00
73143 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
76808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
77719 ΕΚΤΗ 6 10.000,00 1.485,00 8.515,00
77719 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
80770 ΕΚΤΗ 6 10.000,00 1.485,00 8.515,00
80770 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
83943 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 75.000,00 11.235,00 63.765,00
83943 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
85892 ΕΚΤΗ 6 50.000,00 7.485,00 42.515,00
85892 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
86808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
87045 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 27 50.000,00 7.485,00 42.515,00
87045 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
88342 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21 50.000,00 7.485,00 42.515,00
88342 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
91109 ΕΚΤΗ 6 10.000,00 1.485,00 8.515,00
91109 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
93394 Σε όλες τις σειρές 16.000,00 2.385,00 13.615,00
96808 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00

Απάντηση