Πρώτη φροντίδα η συντήρηση των µελισσιών το ∆εκέµβριο

Τα µελίσσια πρέπει να ξεχειµωνιάσουν µε ικανοποιητικό και ανανεωµένο πληθυσµό, µε νέες και γόνιµες βασίλισσες, να είναι υγιή και να έχουν άφθονη τροφή.

Γι’ αυτό, αυτές τις µέρες οι µελισσοκόµοι πρέπει να ελέγχουν το µελισσοκοµείο για πιθανές καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών, να εξετάζουν τις διαθέσιµες τροφές. Αντίστοιχα, στις νοτιότερες περιοχές πρέπει να φροντίζουν για την ύπαρξη ή όχι της βασίλισσας, την κατάσταση του γόνου και του πληθυσµού, µε τις ελάχιστες δυνατές επιθεωρήσεις και τη λιγότερη ενόχληση του µελισσιού. Την περίοδο αυτή η δουλειά του µελισσοκόµου εστιάζεται στα εξής: το βάψιµο των κυψελών,    την απολύµανση, µε την πιο εύκολη και φυσική µέθοδο απολύµανσης των ξύλινων µερών της κυψέλης να θεωρείται το κάψιµο,    τη συντήρηση των κυψελών,    τη συρµάτωση των πλαισίων και την προετοιµασία για το πέρασµα των φύλλων κηρήθρας και   το λιώσιµο των κεριών κ.λπ..

Comment here