Κατάργηση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων εξαγοράς κατεχομένων ακινήτων

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας, το οποίο αφορά την κατάργηση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων εξαγοράς κατεχομένων ακινήτων, διαχειριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΘΕΜΑ: Κατάργηση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων εξαγοράς κατεχομένων ακινήτων

Ανακοινώνεται ότι, με την παρ.10 του άρθρου 33 του  Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α’/04-12-2015), καταργείται η παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4061/2012, όπως ίσχυε, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους είχε λήξει στις 30.06.2014.

            Ως εκ τούτου, όσοι κατέχουν ακίνητα, διαχειριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,   μπορούν να καταθέτουν στην Υπηρεσία μας τις σχετικές αιτήσεις εξαγοράς, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, χωρίς προθεσμία.

Απάντηση