Φωνή αγωνίας από τους Ηπειρώτες που έμειναν χωρίς δικαιώματα

Σε κοινωνικό πρόβλημα με απρόβλεπτες διαστάσεις εξελίσσεται το θέμα των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και ο τρόπος διαχείρισής του από την Πολιτεία.

Οι δικαιούχοι έμειναν παντελώς ξεκρέμαστοι (απλήρωτοι), εφ’ όσον τα μη επιλέξιμα υπερέβαιναν το 20% των δηλωθέντων

Οι χιλιάδες απλήρωτοι κτηνοτρόφοι του νομού Ιωαννίνων που δεν είδαν τα ονόματά τους στις λίστες με τα προσωρινά δικαιώματα και αποκλείονται από τις τρέχουσες πληρωμές όχι μόνο της ενιαίας αλλά και άλλων ενισχύσεων (εξισωτικές αποζημιώσεις, ντόπιες φυλές, βιολογική κτηνοτροφία κ.α.) συνιστούν ένα μόνο μικρό δείγμα της «βαρβαρότητας» που συντελείται.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της ΕΑΣ Ιωαννίνων, χωρίς προσωρινά δικαιώματα, επομένως και χωρίς ενισχύσεις, έχουν βρεθεί οι κτηνοτρόφοι του νομού (αλλά και πολλών άλλων περιοχών της χώρας) που επέλεξαν να δηλώσουν αυξημένες πραγματικές εκτάσεις εν όψει της νέας κατανομής του 2015. Αντί να εξετασθούν τα αιτήματα επιλεξιμότητας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, να προχωρήσει ο αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων (με βάση το ισχύον κοινοτικό καθεστώς) και να διανεμηθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα, οι δικαιούχοι έμειναν παντελώς ξεκρέμαστοι (απλήρωτοι), εφ’ όσον τα μη επιλέξιμα υπερέβαιναν το 20% των δηλωθέντων.

Η ανακοίνωση που υπογράφει ο  πρόεδρος του  Δ.Σ κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης αναφέρει τα εξής: Με τον υπολογισμό των Δ.Β.Ε. διαπιστώσαμε ότι ο κύριος λόγος  μη πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης η και απόρριψης των παραγωγών μας είναι από τα ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά την περσινή χρονιά σε μια περιοχή καθαρά κτηνοτροφική, ορεινή αλλά και μειονεκτική όπως είναι ο νομός μας βασικό λόγω στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών ήταν οι εκτάσεις των βοσκοτόπων.

Με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ η αγωνία μας ήταν μεγάλη αλλά και η αβεβαιότητα για την επάρκεια των επιλέξιμων βοσκοτόπων ακόμα μεγαλύτερη.

Σύμφωνα  με  την  ενημέρωση  και  τις  οδηγίες  που  είχαμε  λάβει, με την υποβολή της ΑΕΕ 2015 προτρέπαμε τους παραγωγούς να δηλώσουν όλες τις εκτάσεις που καλλιεργούν και αυτές που κάνουν χρήση για τη βόσκηση των ζώων.

Με την προτροπή αυτή αποσκοπούσαμε να εξασφαλίσουμε παραπάνω εκτάσεις για τον κάθε παραγωγό έτσι ώστε να έχει καλύτερες προϋποθέσεις για πρόσβαση στο καθεστώς των  Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

Με την δήλωση των εκτάσεων παράλληλα με την ψηφιοποίηση κάναμε και αίτημα επιλεξιμότητας μέσα από την εφαρμογή της ενιαίας αίτησης για τυχόν ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλαμε στην αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκοτόπων  σε επίπεδο Νομού  Περιφέρειας αλλά και της Χώρας που πραγματικά σε αυτό έχουμε πρόβλημα και προβληματίζει τα τελευταία χρόνια.

Αντί όμως να εξεταστούν τα αιτήματα επιλεξιμότητας και να προχωρήσει ο αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων και να προστεθούν στις εκτάσεις των  επιλέξιμων βοσκοτόπων αντιμετωπίζουμε τώρα το πρόβλημα της μη πληρωμή των παραγωγών με την αιτιολογία ότι υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% των δηλωθέντων μη επιλέξιμων εκτάσεων.

Επίσης  παρατηρήσαμε  αγροτεμάχια τα  οποία  δηλώθηκαν  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  ήταν  επιλέξιμα  τώρα  να  μην  είναι  επιλέξιμα.

Οι παραγωγοί είναι  αγανακτισμένοι από τον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί περίμεναν εκτάσεις που χρησιμοποιούν χρόνια τώρα για την βόσκηση των ζώων να μην χαρακτηρίζονται επιλέξιμες να μην μπορούν ακόμα να δικαιωθούν.

Επίσης η εφαρμογή της τεχνικής λύσης από το Υπουργείο δηλαδή να καταχωρηθούν οι εκτάσεις των δημοτικών βοσκοτόπων με το ποσοστό της κάθε  περιφέρειας όπως αποφασίστηκε, άφησε χωρίς βοσκοτόπους παραγωγούς κάτω των 3ΜΜΖ με αποτέλεσμα ενεργοί αγρότες να μένουν εκτός των Δ.Β.Ε.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από πλευράς σας είναι εκτός πραγματικότητας. Παραγωγοί να προσπαθούν μέσω του περιφερειακού ΟΠΕΚΕΠΕ να δικαιωθούν με ενστάσεις που δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχουν και τελικά πια θα είναι η δικαίωση.

Ο Νομός μας είναι αυτός που έχει την μεγαλύτερη έκταση επιλέξιμων βοσκοτόπων στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι παραγωγοί του καθαρά κτηνοτρόφοι εξαρτώμενοι από τους βοσκοτόπους τελικά να μένουνεκτός ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Η αδικία σε  βάρος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θέλαμε να συμβάλλουμε όχι μόνο με την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων προς άλλους Νομούς αλλά και με την πρόσθεση εκτάσεων προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ .

Μένουν παραγωγοί του Νομού μας εκτός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κάτω των 3ΜΜΖ μικροί παραγωγοί ίσως αλλά αυτούς έχει ο Νομός μας που είναι ο πιο φτωχός από πλευράς ενισχύσεων την στιγμή που  έχουν πάρει και απολαμβάνουν βοσκότοπο στα Τζουμέρκα παραγωγοί του Νομού Βέροιας και του Νομού   Σερρών.

Παρά  την  προσπάθεια  που  έχουμε κάνει με  λεπτομερή  αποτύπωση  συνεχόμενα και για αρκετά χρόνια με ανανέωση των χαρτών από το Υπουργείο για να έχουμε  τώρα επιλέξιμους βοσκοτόπους στην περιοχή μας με  αποτέλεσμα  και να τους απολαμβάνουν άλλοι εκτός από Νομού ή και Περιφέρειας.

Περιμέναμε στην Νέα ΚΑΠ να αποκατασταθούν οι αδικίες του παρελθόντος αλλά  δυστυχώς  διαψευστήκαμε, διότι  αντί  να  πάρουν  δικαιώματα  παραγωγοί που  αύξησαν  τις  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  κατά  πολύ, αυτό  δεν  έγινε  παρά  μόνον  ευνοήθηκαν  ξανά  εκείνοι  οι  οποίοι  έπαιρναν  επιδοτήσεις  παρότι  έχουν  μικρές  εκμεταλλεύσεις.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

  • Να αποκαθιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
  • Να διορθωθούν τα λάθη του 20%.
  • Να ελεγχτούν τα μη επιλέξιμα αγροτεμάχια.
  • Να πάρουν έκταση και οι παραγωγοί κάτω των 3ΜΜΖγια να έχουν πρόσβαση στα Δ.Β.Ε.
  • Να ενισχυθούν οι παραγωγοί με αύξηση των ζωικών μονάδων και αύξηση της αρόσιμης γης.

 Μόνο έτσι θα υπάρξουν κίνητρα για την είσοδο ΝΕΩΝ στο πρωτογενή τομέα και αύξηση της παραγωγής. Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  αναγκαστούμε  να  διεκδικήσουμε με  κάθε  νόμιμο  μέσο  την  αποκατάσταση  της  αδικίας  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  εις  βάρος  των  παραγωγών  της  περιοχής  μας.».

Απάντηση