ΕΠΑΛ Βέροιας, πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας

Ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας, τμήμα ΑΥ1 του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής,  στα πλαίσια της συνύπαρξης των δυο σχολικών πλαισίων. Οι  μαθητές, μελλοντικοί φροντιστές στο χώρο της υγείας και πρόνοιας, έδειξαν ενδιαφέρον για το είδος της παρεχόμενης εξατομικευμένης εκπαίδευσης και των θεραπευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στο σχολικό δυναμικό του ΤΕΕ. Συζητήθηκε δι8εξοδικά το εύρος του όρου «Ειδική Αγωγή», ότι συμπεριλαμβάνει από απλές μορφές μαθησιακών δυσκολιών ως σοβαρές αναπηρίες. Αποσαφηνίστηκε ότι οι μαθητές που φοιτούν στο ΤΕΕ έχουν απλές μορφές μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, σε κλίμα χαράς και αγάπης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή δώρων, ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων.

Απάντηση