ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ – Ο ΟΔΔΥ «ΣΚΟΤΩΝΕΙ» αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες από 50 ευρώ!

Στις 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ ,θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν το καθένα χωριστά ή σε ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυση τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα των Τελωνείων και τα κρατικά αποσυρόμενα από την κυκλοφορία με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη.

Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε κατάστασης. Η δημοπρασία θα γίνει στην αποθήκη του Τελωνείου Πατρών, Κτίριο Λιμένα Γούναρη 1 Πάτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ (oddy.gr). Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.

Screenshot_3-4

Screenshot_4-2

Screenshot_7-1

Screenshot_8-1

Screenshot_9-1

Screenshot_10-1

Screenshot_11-1

Screenshot_12-1

Screenshot_13-1

Screenshot_14-1

Screenshot_15

Screenshot_16

Screenshot_17

Screenshot_18

Screenshot_12-1 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_3-4 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_4-2 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_7-1 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_8-1 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_9-1 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_10-1 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_11-1 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Screenshot_3-4 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_4-2 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_7-1 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_8-1 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_9-1 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_10-1 - Αντιγραφή (2)

Screenshot_11-1 - Αντιγραφή (2)

1695362-30hp3nyim6ajlphcu1845c

Πηγή: oddy.g

Comment here