Νέο τελεσίγραφο προς Ελλάδα για το μεταναστευτικό

«Για να διατηρηθεί η Σένγκεν, είναι απαραίτητο να ανακτηθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων» – Κρίνουν ως ανεπαρκή την εφαρμογή των μέτρων – Ζητούν αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, hotspots, μετεγκατάσταση και επιστροφές και πρόοδο μέχρι τον Φεβρουάριο

Αυστηρές συστάσεις προς την Ελλάδα περιλαμβάνει το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή και αποκαλύπτει σήμερα η «Καθημερινή». Οπως αναφέρει το προσχέδιο «η εφαρμογή είναι ανεπαρκής και πρέπει να επιταχυνθεί. Για το κεκτημένο του Σένγκεν που πρέπει να διατηρηθεί, είναι απαραίτητο να ανακτηθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων».

Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής θέματα στα οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν κάνει πρόοδο μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου.

1. Αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, κυρίως με συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας. Πρόληψη πλαστών εγγράφων.

2. Αντιμετώπιση ελλείψεων στη λειτουργία των hotspots (διασφάλιση ότι  Frontex και η EASO θα διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό).

3. Συστηματική καταγραφή και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της άρνησης καταγραφής και περιορισμό δευτερογενών ροών.

4. Εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης

5. Διασφάλιση της πραγματικής επιστροφής των ανθρώπων που δεν επιτρέπεται να μείνουν και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

6. Ενίσχυση μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων

7. Διασφάλιση της εφαρμογής και την επιχειρησιακή συνέχεια στα ακόλουθα:

– Υποστήριξη προς τα κράτη μη μέλη της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων για να ολοκληρώσουν την καταγραφή σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

– Της Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή και την επανεισδοχή, και

– Σχέδιο Δράσης της ΕΕ-Τουρκίας

8. Εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος επανεγκατάστασης

Απάντηση