Αλαλούμ με τις Πανελλαδικές: Τις αλλάζουν για φέτος για να τις αλλάξουν του χρόνου

Με απόφαση Φίλη το σύστημα που θυμίζει Δέσμες θα ισχύσει μόνο για φέτος – Ετοιμάζεται νέο σύστημα για το 2017 – Νέο σύστημα με πολλές εξετάσεις στο Λύκειο και προκαταρκτικό έτος στα Πανεπιστήμια προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

«Μία και έξω» θα είναι το φετινό σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης με βάση υπουργική απόφαση που υπέγραψε την Πέμπτη αλλάζει το σύστημα των Πανελλαδικών μόνο για εφέτος, επαναφέροντας σύστημα που προσομοιάζει με αυτό των δεσμών ενώ από την επόμενη χρονιά, το 2017 υπόσχεται οτι θα το αλλάξει και πάλι! Και μπορεί τα συστήματα των Πανελλαδικών να αλλάζουν συνεχώς ανά υπουργό φαίνεται, όμως, οτι αυτή τη φορά σπάσανε κάθε ρεκόρ καθώς θα αλλάξουν δύο φορές τη διετία.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ο Εθνικός Διάλογος για την παιδεία μέσα από τα πορίσματα του οποίου θα καθιερωθεί το νέο σύστημα Πανελλαδικών. Βασικός στόχος, όπως έχει ήδη διατυπωθεί από μετέχοντες στον διάλογο, είναι στις περισσότερες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η είσοδος να μη γίνεται με εξετάσεις.

Οπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Επιτροπής  Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι το «χτίσιμο» ενός νέου λυκείου αποσυνδεδεμένου με τις εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της Επιτροπής θα συζητηθούν μοντέλα εξετάσεων που θα συνδυάζουν τρεις και τέσσερις εξετάσεις κατά τη διάρκεια της Β΄ ή της Γ΄ Λυκείου προκειμένου να βγαίνει ο μέσος όρος και να μην κρινονται οι μαθητές από μία και μόνη φορά. Ο κ. Γαβρόγλου δεν αποκλείει και τη συζήτηση για δημιουργία προκαταρκτικού έτους στα Πανεπιστήμια, όπου η κρίση θα γίνεται από εκεί και πέρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καθηγητής ξεκαθαρίζει οτι η ύλη θα είναι λιγότερη στα νέα σχολικά βιβλία.

Για τους φετινούς πάντως υποψηφίους και με βάση την υπουργική απόφαση δεν θα υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου (και Δ΄ τάξης εσπερινού) Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, υποβάλλουν στο λύκειο φοίτησής τους σχετική αίτηση – δήλωση ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ εντός του Φεβρουαρίου.

Με την αίτηση – δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.
δ) Τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

Την αίτηση – δήλωση υποβάλλουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

– Δύο για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
– Δύο για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
– Ένα για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη− μών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:

Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Β. Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Γ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται.

Comment here