ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:ΑΠΟΥΣΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑ(video-foto)

Με δύο θέματα έκτακτα συνεδρίασε το μεσημέρι της πέμπτης το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τα οποία λόγω του περιορισμένου χρόνου υλοποίησής τους έπρεπε να γίνουν άμεσα. Χαρακτηριστηκά ο δήμαρχος είπε ότι για το θέμα ενημερώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Εντύπωση έκανε όμως η απουσία της παράταξης Δημητριάδη που ενώ λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία η Όλγα Μοσχοπούλου και ο Κώστας Βενιόπουλος ήταν εκεί ξαφνικά χωρίς να ενημερώσουν κανέναν έφυγαν.

Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία  με μόνο μία καταψήφιση από τον Χρήστο Αλευρά γιατί εκτός των συμβούλων του Φ.Δημητριάδη έλειπε και ο Γιώργος Σπυρίδης.

Τα θέματα της συνεδρίασης και το VIDEO-FOTO με της παρουσίες

  1. Λήψη απόφασης για :

α) Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων : 1) Προώθηση αναγνωσιμότητας στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια και θέση σε πλήρη λειτουργία μιας κινητής βιβλιοθήκης 2) Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Τρικάλων 3) Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED, για τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Τρικάλων,  β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ. και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση των έργων

  1. Λήψη απόφασης για την 19η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το παρακάτω θέμα  αφορά στην Απόφαση ένταξης τριών έργων του Δήμου Aλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Τα έργα εγκρίθηκαν με την με αριθμό 25380 / 04-12-2015 απόφαση της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν (πραγματοποίηση δαπανών) έως 31-12-2015 και επομένως θα είναι δυνατή η συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2007-2013.

Programmed by Samsung DVS Software R&D Group

Programmed by Samsung DVS Software R&D Group

Απάντηση