Το ΚΕΠΚΑ Νάουσας για τις «Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών»

Ο νόμος 3869/2010 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη) που αναφέρεται στη «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 του υπουργείου Οικονομίας. Σύμφωνα με το νόμο αυτό θα πρέπει οι καταναλωτές  που είχαν υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο να κάνουν επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων.
 Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μας να απευθύνονται στο ΚΕ.Π.ΚΑ., όπου θα
τους δίνονται οδηγίες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των καταναλωτών. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ.2332052152.
Για το ΚΕΠΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ
Η Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας
Στ. Μολύβα               Δημ. Βογιατζής

Απάντηση