Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Τ. ΠΛΑΤΕΟΣ

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, στην τακτική συνεδρίαση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, έγινε μια ουσιαστική συνάντηση με την Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατέος, κα. Παντοπούλου Μάρθα και τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου κ. Τσολάκη Χαράλαμπο και συζητήθηκε το μείζον πρόβλημα του κλεισίματος/συγχωνεύσεως του Α.Τ. Πλατέος.

Ως αρχή των κινητοποιήσεων – ενεργειών για το συγκεκριμένο θέμα, θα σταλεί μια κοινή επιστολή με θέσεις και επιχειρήματα για την παραμονή και την ενδυνάμωση του Α.Τ. Πλατέος , στην Πολιτική Ηγεσία , σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας , Δημοτικούς Φορείς και το Συνδικαλιστικό τμήμα της Αστυνομίας , ώστε η απόφαση αυτή να γίνει με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και την ιδιαιτερότητα της περιοχής και να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Απάντηση