Σε όλους τους ανθρώπους που συχνά γίνονται παράλογοι και εγωκεντρικοί,το μόνο που έχετε να κάνετε είναι…

Σε όλους τους ανθρώπους που συχνά γίνονται παράλογοι και εγωκεντρικοί…
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συγχωρήσετε αυτή τη συμπεριφορά.
Αν είστε ευγενικοί  οι άνθρωποι θα σας κατηγορήσουν για εγωιστικά κίνητρα.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να να είστε ευγενικοί έτσι κια αλλιώς.
Αν είστε επιτυχημένοι θα αποκτήσετε κάποιος λάθος φίλους και κάποιους αληθινούς εχθρούς.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να  συνεχίσετε να είστε επιτυχημένοι.
Αν είστε ειλικρινείς πολύ άνθρωποι μπορεί να σας παρεξηγήσουν.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνεχίζετε να μιλάτε με ειλικρίνεια.
Μπορεί να περνάτε χρόνια χτίζοντας κάτι και κάποια στιγμή να έρθει να σας το γκρεμίσει κάποιος.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το χτίσετε όπως και να χει.
Αν είστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι, μπορεί κάποιοι να ζηλέψουν.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να είστε ευτυχισμένοι.
Μπορεί το καλό που κάνατε  σήμερα, κάποιοι να το ξεχάσουν.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να κάνετε το καλό.
Μπορεί αυτό που δίνετε στον κόσμο να είναι για κάποιους αρκετό.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δίνετε ότι καλύτερο μπορείτε.

Απάντηση