ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ AΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας από το 2008 έως σήμερα έχει αναθέσει την σύνταξη πολεοδομικών μελετών οι οποίες αφορούν νέες εντάξεις στο σχέδιο περιοχών της πόλης Βέροιας και των οικισμών Ασωμάτων και Μακροχωρίου. Το Πράσινο Ταμείο με τo αριθ. 88.2/2015 πρακτικό συνεδρίασης ενέκρινε την χρηματοδότηση της παρακάτω μελέτης:

 

  1. «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15, 7 της πόλης Βέροιας» προϋπολογισμού 242.405,83€. Ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 37.415,66€

Comment here