Δήμος Νάουσας:Μελέτη Αράπιτσα

Η προστασία του ποταμού και η καταγραφή των όρων οικοδομησιμότητας εκατέρωθεν της Αράπιτσας μέσα στον αστικό ιστό της πόλης αποτελούν τους δύο κύριους στόχους μελέτης του Δήμου Νάουσας, που παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρείας. Βάσει της νομοθεσίας, η μελέτη αφού παραλήφθηκε από τον Δήμο θα σταλεί για έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για παρατηρήσεις και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης δήλωσε σχετικά: «Ήταν βασικό μας μέλημα η υλοποίηση της μελέτης για να λυθούν τα ζητήματα που ταλαιπωρούσαν την πόλη εδώ και 60 χρόνια. Μας επιτρέπει να δούμε με σαφή δεδομένα στα χέρια μας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για το εσωτερικό της πόλης, τι μπορούμε να κάνουμε Δήμος και πολίτες εκατέρωθεν του ποταμού. Βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο για να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, η έκδοση του οποίου θα είναι ιστορική στιγμή».

Απάντηση