ΤΩΡΑ ΣΥΓΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ(video-foto)

Στα πλαίσια της Πανελλαδικής κινητοποίησεις των εργαζομένων πραγματοποιείται αυτή την στιγμή η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αλεξάνδρειαvideo-foto) με παρουσία δυστυχώς λίγου κόσμου και με κεντρικό ομιλητή τον Ηλία Ιακωβίδη.

Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group
Programmed by Samsung DVS Software R&D Group

Απάντηση