Καταγραφή και αναγνώριση παραγωγών στον γαλακτοκομικό τομέα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και  Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για την διαδικασία αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεών του καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ισχύει η υπ’ αριθ. 2133/101443/2013 (Β2226) ΚΥΑ . Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις συμβολαίων διάθεσης γάλακτος από κτηνοτρόφους- μέλη μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών.

Απάντηση