Οι 5 τάσεις στα χτενίσματα του χειμώνα

Χωρίστρα στο πλάι
1
Χωρίστρα στο πλάι
2
Χωρίστρα στο πλάι
3
Χωρίστρα στο πλάι
4
Χωρίστρα στο πλάι
5
Μπερδεμένος Κότσος
6
Μπερδεμένος Κότσος
7
Μπερδεμένος Κότσος
8
Μπερδεμένος Κότσος
9
Μπερδεμένος Κότσος
10
Μπερδεμένος Κότσος
11
Μπερδεμένος Κότσος
12
Χαμηλή κοτσίδα στο πλάι
13
Χαμηλή κοτσίδα στο πλάι
14
Χαμηλή κοτσίδα στο πλάι
15
Χαλαρή κοτσίδα στο πλάι
16
Πιασμένα μισά-μισά
17
Πιασμένα μισά-μισά
18
Πιασμένα μισά-μισά
19
Πιασμένα μισά-μισά
20
Φυσικοί κυματισμοί
21
Φυσικοί κυματισμοί
22
Φυσικοί κυματισμοί
23
Φυσικοί κυματισμοί
24
Φυσικοί κυματισμοί
2

Απάντηση