Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών: Πού οφείλεται, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου

Το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Διακρίνεται σε ελαφράς, μέτριας και σοβαρής μορφής, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι:
-Διόγκωση και πόνος στην κοιλιά
-Πόνος στο στομάχι
-Τάση για εμετό
-Αύξηση του σωματικού βάρους
-Ελαττωμένη αποβολή ούρων.

Το ΣΥΩ μέτριας μορφής εκδηλώνεται σε ποσοστό 3-6%, ενώ το σοβαρό ΣΥΩ σε ποσοστό 0.2-2% του συνόλου των γυναικών που εντάσσονται σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το ΣΥΩ εμφανίζεται είτε 3-7 ημέρες μετά την ωοληψία (πρώιμη έναρξη), είτε σαν αποτέλεσμα επερχόμενης κύησης, ιδίως πολύδυμης, 12-17 ημέρες μετά την ωοληψία (όψιμη έναρξη).

Η επερχόμενη κύηση δεν απειλείται από το σύνδρομο. Όμως το ΣΥΩ πυροδοτείται και ενισχύεται από την παρουσία της κυήσεως.

Παράγοντες κινδύνου

Μεταξύ των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση ΣΥΩ περιλαμβάνονται:

-Οι πολυκυστικές ωοθήκες
-Η νεαρή ηλικία
-Το μικρό βάρος σώματος
-Οι υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών

Οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ.

Ειδικά η πιθανότητα σοβαρού ΣΥΩ στις γυναίκες αυτές κυμαίνεται από 9-38%.

Το ΣΥΩ προκαλείται από τη χορήγηση εξωγενούς hCG (την τελευταία ένεση του προγράμματος) και συνήθως σχετίζεται με την παραγωγή μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων (>20) κατά την ωοθηκική διέγερση.

Απάντηση