Ομόφωνα η συμμετοχή του ΕΚΑΒ Ημαθίας στις κινητοποιήσεις

Με την από 17-11-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου μας αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του ΕΚΑΒ Ημαθίας στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, η ΠΟΠ ΕΚΑΒ και θα απέχει από δευτερογενείς μεταφορές(επανεξετάσεις, εξιτήρια κλπ) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες 18-19-20/11/2015 και 23-24-25/11/2015με επιπλέον δέσμευση, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει λύση στα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου.

                        Τα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου είναι τα παρακάτω:

 1.  Προσλήψεις Προσωπικού

2.  Άμεση Ενίσχυση με διασώστες (Επικουρικό Προσωπικό) στις περιοχές που κατακλύζονται από πρόσφυγες

3.  Νέος Οργανισμός του ΕΚΑΒ

4.  Αξιολόγηση προσωπικού όπως προβλέπεται και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

5.  Προμήθεια – Αγορά Ασθενοφόρων,

6.  Μισθολόγιο – ασφαλιστικό

7.  Πληρωμή εκτός έδρας μετακινήσεων 2014 – 2015, υπερωρίες Δεκεμβρίου 2014.

8.  Ασφάλεια και υγιεινή.

 Όλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Ημαθίας θα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για επείγοντα περιστατικά.

Απάντηση