Βέροια:Συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΗΜΑΘΙΑ 2012 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» (βίντεο)

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης «Συνέδριο εκτίμησης αποτελεσμάτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας με διακρατική συμμέτοχη» στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΗΜΑΘΙΑ 2012 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ».

Αντικειμενικός σκοπός της παρέμβασης ήταν η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την κινητοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης για ανέργους στην Ημαθία, η έμπρακτη απάντηση στο κεντρικό πρόβλημα της καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ειδικών κοινωνικά ομάδων.
Περιεχόμενο του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, η εκτίμηση των πρακτικών που ακολουθήθηκαν, οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν, η κάλυψη των στόχων και η επίτευξη τους.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ομιλητές ήταν ο Κώστας Τζάνας, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Λεωνίδας Ακριβόπουλος και ο Μανώλης Χατζηχρήστος, εκπρόσωπος της Prospetiva srl
ΠΗΓΗ VERIANET.GR

Απάντηση