Απάντηση σε όσα ειπώθηκαν σε συνέντευξη τύπου των καθηγητών του δημοτικού ωδείου και στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με αφορμή όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη τύπου των καθηγητών του δημοτικού ωδείου αλλά και όσα προηγούμενα σχετικά ειπώθηκαν θέλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα.
Ποιο είναι το πρόβλημα ; Οι καθηγητές του ωδείου όπως και οι άλλοι καθηγητές αμείβονται με ωρομίσθιο και το πρόβλημα είναι ο υπολογισμός του ωρομισθίου.
Πως υπολογίζεται το ωρομίσθιο ; Το ωρομίσθιο υπολογίζεται με βάση τον προβλεπόμενο μισθό όπως ορίζει το ενιαίο μισθολόγιο και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη σχετική προϋπηρεσία.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ενώ η Κ.Ε.Π.Α. εκτιμά ότι για την εύρεση του ωρομισθίου πρέπει ο μισθός να διαιρεθεί με το 40ωρο εργασίας όπως προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις και νόμους, οι καθηγητές εκτιμούν ότι ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση το 30ωρο. Την άποψη τους αυτή στηρίζουν βασικά στο Βασιλικό Διάταγμα 16/1966 και αλλού.
Ποιος τελικά αποφασίζει ποιος είναι ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ωρομισθίου ; Οι δαπάνες αυτές τελούν υπό τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Έτσι ανεξάρτητα από την άποψη των καθηγητών ή της ΚΕΠΑ την τελική απόφαση θα έχει το ελεγκτικό συνέδριο.
Τι προτείνει η ΚΕΠΑ να γίνει. Εκτιμώντας ότι η άποψή της είναι σωστή θα υποβάλλει το σχετικό ένταλμα προς έγκριση με βάση το 40ωρο στο ελεγκτικό συνέδριο. Στη συνέχεια και για να αρθεί κάθε καχυποψία θα υποβληθεί συμπληρωματικό ένταλμα με τη διαφορά στο ωρομίσθιο όπως ισχυρίζονται ότι πρέπει να ισχύσει από την πλευρά των καθηγητών, ούτως ώστε να εγκριθεί ή όχι από το ελεγκτικό συνέδριο στην Αθήνα.
Με την προτεινόμενη διαδικασία από την ΚΕΠΑ οι καθηγητές θα πληρωθούν το αρχικό ποσό με βάση το 40ωρο και θα εκκρεμεί η πληρωμή της διαφοράς. Αν κερδηθεί το 30ωρο τότε η ΚΕΠΑ θα το υιοθετήσει και θα καταβάλλει τη διαφορά ενώ θα παγιωθεί ο υπολογισμός που θα εγκριθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι θα αποφευχθούν κάθε είδους προστριβές για το ζήτημα αυτό.
Η όποια κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θα έπρεπε να φοβίζει κανένα ή μήπως δεν είναι έτσι. Την κρίση του μάλιστα θα έπρεπε να επιδιώκουν πρώτα οι ίδιοι οι καθηγητές αν πιστεύουν ότι η άποψη τους είναι νομικά ισχυρή.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι την όποια απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού του ωρομισθίου θα την λάβει το ελεγκτικό συνέδριο και κανείς άλλος. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα η όποια απόφαση του όποιου οργάνου και έτσι πρέπει να επισπευστεί η παραπομπή του θέματος στο ελεγκτικό.
Σε κάθε περίπτωση το Ωδείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Ο πρόεδρος του ΔΣ
Σοφιανίδης Γιώργος

Απάντηση