Πώς βγήκε η φράση «μου έγινες στενός κορσές»

Για πρόσωπα που μας προσεγγίζουν επιμόνως και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, λέμε ότι αυτός «μου έγινε στενός κορσές».
Όπως λογικά μπορεί να συμπεράνει κανείς, η φράση προέρχεται από το γνωστό αξεσουάρ, τον κορσέ, που φορούσαν οι γυναίκες τα παλιότερα χρόνια για να δείξουν ότι έχουν ωραίο σώμα. Ο κορσές σφίγγονταν με κορδόνια γύρω από το σώμα τους.
Μάλιστα, υπήρχαν και ειδικές βοηθοί που «έσφιγγαν τον κορσέ». Το καλοκαίρι μάλιστα με τη ζέστη και τον σφιγμένο κορσέ, τα πράγματα γίνονταν ακόμη χειρότερα.
Από αυτά, ο λαός σκάρωσε τη φράση «μου έγινες στενός κορσές».

Απάντηση