ΑΡΘΡΑΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

Οδηγίες για την ορθολογική λίπανση Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς

Του Καϊλιάνη Βασίλειου – Τεχνολόγου Γεωπόνου

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της ιστοσελίδας μας AVENA.GR , σε λίγο φτάνει ο καιρός της επανέναρξης των καλλιεργητικών εφαρμογών στους οπωρώνες μας, με πρώτη και καλύτερη την βασική λίπανση όποτε καλό θα ήταν να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες* σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Δένδρων που συνέταξε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων Νάουσας.

Οι πληροφορίες διασαφηνίζονται ως α) λίπανση πριν από την εγκατάσταση του οπωρώνα, β) λίπανση των νεαρών δενδρυλλίων και γ) λίπανση των παραγωγικών δένδρων για τις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς και Δαμασκηνιάς.

Οι συστάσεις λίπανσης σχετίζονται µε τα βλαστικά στάδια των δένδρων και µε τη χρονική περίοδο του έτους, ενώ πλαισιώνονται µε πίνακες και εικόνες τροφοπενιών θρεπτικών στοιχείων για να είναι κατανοητά από τους παραγωγούς.

Ροδακινιά

Ενδεικτική λίπανση κατά τα πρώτα έτη της φύτευσης
α) Κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα.
Πριν από τη φύτευση των δενδρυλλίων είναι σκόπιμη η ενσωμάτωση με όργωμα στο έδαφος οργανικής ουσίας (κοπριά), φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων. Αναφορικά με την προσθήκη οργανικής ουσίας, συστήνεται η χορήγηση 2-3 τόνων ‘χωνεμένης’ κοπριάς ανά στρέμμα κάθε 2-3 έτη στα τέλη του φθινοπώρου με αρχές του χειμώνα. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει εγκατάσταση φυτών χλωρής λίπανσης το φθινόπωρο και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την άνοιξη. Η ποσότητα φωσφόρου και καλίου που θα χορηγηθεί εξαρτάται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του εδάφους.

β) Ενδεικτική λίπανση νεαρών δενδρυλλίων ροδακινιάς
Προτιμάται η κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι, σύμφωνα με τα παρακάτω:

♦ 1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γρ. Ν/δένδρο

♦ 2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γρ. Ν/δένδρο

♦ 3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 200-300 γρ. Ν/δένδρο

Στα νεαρά δένδρα προτιμάται κυρίως η νιτρική μορφή αζώτου.

Στις ροδακινιές, η θειική αμμωνία χορηγείται μόνο σε έδαφος με pH >7,7 για το υποκείμενο GF 677. Η ουρία δεν χορηγείται στα υγρά – βαριά εδάφη. Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία δεν χορηγείται σε εδάφη με pH> 7,2.

Η νιτρική αμμωνία χορηγείται μόνο σε ανοιξιάτικες εφαρμογές σαν 2η ή 3η δόση αζώτου και όχι σε pH < 6,5.

Τρόπος εφαρμογής: Συνήθως η διασπορά των λιπασμάτων γίνεται κάτω από την κόμη των δένδρων σε απόσταση 0,5-1 μ από τον κορμό και 0,5 έως 1 μ μετά την προβολή της κόμης σε 2 ομόκεντρους κύκλους ή με λιπασματοδιανομέα σε όλη την επιφάνεια. Τα φωσφοροκαλιούχα λιπάσματα μπορούν να ενσωματωθούν και σε αυλάκια (βάθους 20-25 εκ.) που ανοίγονται στις δύο πλευρές της κόμης. Σε αρδευόμενους οπωρώνες υπάρχει δυνατότητα τα λιπάσματα να παρέχονται μαζί με την άρδευση (υδρολίπανση).

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης έλλειψης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετασυλλεκτική χορήγηση Κ.

Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά την κανονική καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ στα φύλλα.

Στη ροδακινιά οι ιδανικές τιμές αυτού του λόγου κυμαίνονται μεταξύ 1,50/1 και 1,70/1.

Άλλα στοιχεία:
Ασβέστιο. Στις περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και στα μέσα της άνοιξης γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου. Ακόμη και σε εδάφη με αρκετό εναλλακτικό ασβέστιο, το ασβέστιο που χρειάζεται ο καρπός το παρέχουμε αποτελεσματικά μόνο με ψεκασμούς (με χηλικό, νιτρικό και κοντά στη συγκομιδή με χλωριούχο ασβέστιο). Το χλωριούχο ασβέστιο CaCl2 (0,3%) εφαρμόζεται μόνο σε ροδακινιές και το χηλικό ασβέστιο εφαρμόζεται σε ροδακινιές και νεκταρινιές σύμφω να με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Αναφορικά με το μαγνήσιο συνιστάται η χορήγηση 4-6 μονάδων μαγνησίου (κιλά MgO/στρέμμα), κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο στο έδαφ ος είναι πολύ υψηλή.
Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη.

Ο ψευδάργυρος χορηγείται με ψεκασμό ως εξής: ο θειικός Zn εφαρμόζεται με ψεκασμό την περίοδο του ληθάργου των οφθαλμών, πριν ή 15 ημέρες μετά το κλάδευμα, πολύ πριν από την εφαρμογή χειμερινών πολτών (τουλάχιστον 1 μήνα) και σε ημέρες που δεν επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 0 0C στη δόση 3%.
Επίσης, εφαρμόζονται χηλικές μορφές του ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Ο χηλικός σίδηρος χορηγείται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

*Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.

Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.

Mαγγάνιο. Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή εφαρμόζονται χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Bόριο. Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 120 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Εφόσον η ροδακινιά είναι εμβολιασμένη σε υποκείμενο «σπορόφυτο ροδακινιάς» πρέπει να χορηγούνται λιγότερα από 100 gr βόρακα/δέντρο. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά από την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).

Συμπτώματα διαφόρων τροφοπενιών σε ροδακινιές

Βερικοκιά

Λίπανση σε νεαρά δένδρα βερικοκιάς μέχρι την έναρξη της καρποφoρίας
Κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι:
♦ 1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γ ρ. Ν/δένδρο

♦ 2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γ ρ. Ν/δένδρο

♦ 3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 150-250 γ ρ. Ν/δένδρο

Στα νεαρά δένδρα χορηγείται κυρίως η νιτρική μορφή του αζώτου.

Ενδεικτική λίπανση σε παραγωγικά δένδρα βερικοκιάς

*Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.

Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης έλλειψης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετασυλλεκτική χορήγηση Κ.

Προσοχή χρειάζεται στην ποικιλία ‘Μπεμπέκου’, επειδή υψηλά επίπεδα καλίου οδηγούν στην εκδήλωση κηλίδων στην κορυφή του καρπού λόγω ανατροπής της σχέσης K/Ca.

Αναλογία Ν/Κ στη βερικοκιά. Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά την κανονική καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ. Στη βερικοκιά οι ιδανικές τιμές αυτού του λόγου κυμαίνονται από 0,80/1 έως 0,90/1 στα φύλλα, το οποίο υποδηλώνει ότι η βερικοκιά έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε κάλιο παρά σε άζωτο.

Άλλα στοιχεία
Ασβέστιο. Χορηγείται στις περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή. Χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και μετασυλλεκτικά γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου.
Για τη βελτίωση της σκληρότητας και της αντοχής των καρπών σε ασθένειες πραγματοποιούνται 3 ψεκασμοί με διάφορα σκευάσματα ασβεστίου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Μαγνήσιο. Χορηγούνται 3-5 μονάδες μαγνησίου κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ υψηλή.

Ο χηλικός σίδηρος εφαρμόζεται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη. Ο θειϊκός ψευδάργυρος εφαρμόζεται με ψεκασμό το χειμώνα πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών σε συγκέντρωση 3%. Για αποφυγή φυτοτοξικότητας ο ψεκασμός πρέπει να απέχει 15 ημέρες τουλάχιστον μετά από κλάδευμα και 1 μήνα πριν ή μετά από ψεκασμό με χειμερινούς πολτούς. Επίσης, εφαρμόζονται χηλικές μορφές του ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Mαγγάνιο. Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή χορηγούνται διαφυλλικά χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Bόριο. Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 100 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά από την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Ενδεικτική λίπανση σε νεαρά δένδρα δαμασκηνιάς
Κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι:
♦ 1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γρ. Ν/δένδρο

♦ 2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γρ. Ν/δένδρο

♦ 3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 150-250 γρ. Ν/δένδρο

Στα νεαρά δένδρα χορηγείται κυρίως η νιτρική μορφή του αζώτου.

Άλλα στοιχεία
Ασβέστιο. Χορηγείται σε περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή.
Χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και μετασυλλεκτικά γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου.
Για τη βελτίωση της σκληρότητας και της αντοχής των καρπών σε ασθένειες πραγματοποιούνται ψεκασμοί με διάφορα σκευάσματα ασβεστίου. Συστήνονται 3 ψεκασμοί με αρχή 1 εβδομάδα από την καρπόδεση και κάθε 7-10 ημέρες.

Μαγνήσιο. Χορηγούνται 3-5 μονάδες μαγνησίου κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ υψηλή. To νιτρικό μαγνήσιο εφαρμόζεται με ψεκασμό το φθινόπωρο σε συγκέντρωση 1,5% ή μετά από την καρπόδεση 0,5%.

Ο χηλικός σίδηρος χορηγείται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη. Ο ψευδάργυρος χορηγείται στη μορφή του χηλικού ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Mαγγάνιο. Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή ψεκάζονται χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.__

Ενδεικτική λίπανση σε παραγωγικά δένδρα δαμασκηνιάς

*Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.

Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.

Bόριο. Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 120 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά από την άνθηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).

ΚΕΡΑΣΙΑ

Ενδεικτική λίπανση σε νεαρά δένδρα κερασιάς
Κατευθυνόμενη εφαρμογή με το χέρι:
♦ 1ο έτος σε 3-5 δόσεις, συνολικά 50-80 γρ. Ν/δένδρο

♦ 2ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 80-150 γρ. Ν/δένδρο

♦ 3ο έτος σε 3-4 δόσεις, συνολικά 150-250 γρ. Ν/δένδρο

Στα νεαρά δένδρα χορηγείται κυρίως η νιτρική μορφή του αζώτου.

Ενδεικτική λίπανση σε παραγωγικά δένδρα κερασιάς

*Το είδος του αζωτούχου λιπάσματος θα επιλεγεί με βάση την ανάλυση του εδάφους.

Το pΗ του εδάφους καθορίζει τη χρήση όξινων ή αλκαλικών λιπασμάτων.

Η αζωτούχος λίπανση ρυθμίζεται ανάλογα με το υποκείμενο, την ηλικία, τη γονιμότητα του εδάφους, την παραγωγή και την ανάπτυξη του δένδρου.

Αναλογία Ν/Κ στην κερασιά. Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά την κανονική καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ στα φύλλα. Στην κερασιά η ιδανική τιμή αυτού του λόγου κυμαίνεται γύρω στο 1,25/1.

Άλλα στοιχεία
Ασβέστιο. Στις περιοχές με όξινα εδάφη και όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο είναι πολύ χαμηλή χρησιμοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και μετασυλλεκτικά γίνεται εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου. Για τη βελτίωση της σκληρότητας και της αντοχής των καρπών σε ασθένειες εφαρμόζονται διάφορα σκευάσματα ασβεστίου πριν από την έναρξη της συγκομιδής και ιδιαίτερα σε βροχερό καιρό.

Μαγνήσιο. Χορηγούνται 3-5 μονάδες μαγνησίου κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/ μαγνήσιο είναι πολύ υψηλή. Το νιτρικό μαγνήσιο εφαρμόζεται με ψεκασμό μετά από την καρπόδεση σεσ υγκέντρωση 0,5%.

Ο χηλικός σίδηρος χορηγείται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με χλώρωση σιδήρου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Στο έδαφος εφαρμογή λιπασμάτων ψευδαργύρου, μπορεί να γίνει μόνο σε όξινα εδάφη. Ο θειϊκός ψευδάργυρος χορηγείται με ψεκασμό το χειμώνα πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών σε συγκέντρωση 5%. Σε περίπτωση διαπιστωμένης έλλειψης και ειδικά στην κερασιά, συνιστάται να γίνεται επαναληπτικός ψεκασμός και την επόμενη χρονιά με συγκέντρωση 3%. Για αποφυγή φυτοτοξικότητας ο ψεκασμός πρέπει να απέχει 15 ημέρες τουλάχιστον μετά από κλάδευμα και 1 μήνα πριν ή μετά από ψεκασμό με χειμερινούς πολτούς. Επίσης, εφαρμόζονται χηλικές μορφές του ψευδαργύρου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Mαγγάνιο. Ενσωματώνονται στο έδαφος περίπου 50 gr θειϊκού μαγγανίου/δέντρο ή το θειϊκό μαγγάνιο χορηγείται το χειμώνα με ψεκασμό σε συγκέντρωση 2-3% ή εφαρμόζονται χηλικές μορφές του μαγγανίου την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη.

Bόριο. Ενσωματώνονται στο έδαφος από 50 έως 120 gr βόρακα/δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του. Τα διαφυλλικά σκευάσματα βορίου εφαρμόζονται σε 1 έως 2 ψεκασμούς πριν και μετά την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Εφόσον δεν επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση βορίου στα φύλλα, συνιστάται ψεκασμός το φθινόπωρο με συγκέντρωση βόρακα 0,3%, ένα μήνα πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων (αρχές Οκτωβρίου).

*Επισημαίνεται ότι το παρόν κείμενο αποτελεί κείμενο ενημερωτικού χαρακτήρα και ότι για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους κατά τόπους αρμόδιους γεωπόνους.

 

 

ΠΗΓΕΣ ΑΡΘΡΟΥ:

α) Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογεννετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων Νάουσας 

β) blog.farmacon.gr

 

Απάντηση