ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2019 Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την αριθ. 3015 και αριθ. Εγκυκλίου 6/11-02-2019 απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους και ορίζεται νέα ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2019 στον ίδιο τόπο.

ΣΥΝΤΟΜΑ θα ανακοινωθεί και θα εκδοθεί Νέα Πρόσκληση με τις σχετικές πληροφορίες.

 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ.

Αλεξάνδρειας

Απάντηση