ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση παρουσίασης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 στην αίθουσα SALA της Ελιάς.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί μια ένωση φορέων με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα που στόχο έχει να αναδείξει την παραγωγή και την μεταποίηση καθώς και να προωθήσει τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται στα διοικητικά όρια της Π.Κ.Μ.

Επίσης, σκοπός της Σύμπραξης είναι η καθιέρωση πολιτιστικής ταυτότητας γαστρονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ, οι συνεργασίες με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας με νέες αγορές με ζητούμενο την εξωστρέφεια της αγροτικής μας παραγωγής.

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης – Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ημαθίας

 

Απάντηση