ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διαβούλευση από τον Δήμο Αλεξάνδρειας για το σχέδιο΄΄Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης΄΄

O Δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», ξεκινάει σήμερα Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες, προκειμένου να συντάξει την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα καταθέσει για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές θα κριθούν ανταγωνιστικά με βάση κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στην αποτελεσματικότητά της και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα υλοποίησης (δηλ. του Δήμου Αλεξάνδρειας).

Στις επιλεγμένες περιοχές – μεταξύ των υποψηφίων είναι και η πόλη της Αλεξάνδρειας – η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ και με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα τομεακά προγράμματα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ.

Λίγα λόγια για το Σχέδιο ΒΑΑ της Αλεξάνδρειας:
Το υπό διαβούλευση σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αλεξάνδρειας αντιμετωπίζει συνολικά οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και αυτές της κλιματικής αλλαγής σε ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης προοπτικής τουλάχιστον μέχρι το 2023. Το σχέδιο συνδυάζει τόσο οριζόντιες (θεματικές) όσο και χωρικά εντοπισμένες δράσεις οι οποίες δρουν συμπληρωματικά και χρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η περιοχή εφαρμογής του σχεδίου – που επιβάλλεται να είναι συνεκτική βάσει του οδηγού εφαρμογής – απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη και περικλείεται από τις οδούς (από τα δυτικά):
Ελ. Βενιζέλου, Πελοποννήσου, Αριστοτέλους, Εθν. Αντίστασης, Πλατεία Παπαντώνη, Αγ. Γεωργίου, Μαρίνου Αντύπα, ανώνυμη οδός, Καραϊσκάκη, Θ. Κούγκα, Καρατάσου, Καπετάν Άγρα, ανώνυμη οδός, σιδηροδρομική γραμμή, Μαρίνου Αντύπα, Παπαεμμανουήλ, 25ης Μαρτίου, Αλ. Παπάγου, Ν. Πλαστήρα, Μεγάλου Αλεξάνδρου, σιδηροδρομική γραμμή, ανώνυμη οδός, οδός ΑΒ, οδός προς Λουτρό, 19η οδός, ανώνυμη οδός όπισθεν Κολυμβητηρίου.

%image_alt%

Οι μέχρι στιγμής προκλήσεις και στόχοι που έχουν εντοπιστεί για την πόλη γενικά και για την περιοχή εφαρμογής ειδικά περιλαμβάνουν:

A. Στον τομέα του Περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής

1) Αστικό αδόμητο περιβάλλον (ελεύθεροι χώροι – χώροι κυκλοφορίας):
i. μείωση των θερινών θερμοκρασιών,
ii. έλεγχος πλημμυρών και κουνουπιών,
iii. αύξηση του αστικού πρασίνου,
iv. ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
v. ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ελεύθερων χώρων.

2) Αστικό δομημένο περιβάλλον:
i. αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών (περιοχή ΟΣΕ),
ii. αξιοποίηση αργούντων δημοτικών κτιρίων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων.

3) Θεσμική ικανότητα: Αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε θέματα παρακολούθησης της υποβάθμισης φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, σε θέματα κινδύνων (επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή) και σε θέματα διαχείρισης αστικής πληροφορίας (π.χ. κινητικότητα).

B. Στον Κοινωνικό τομέα

1) Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών/δομών πρόνοιας και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες της πόλης.
2) Ενίσχυση της απασχόλησης γενικά και βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
3) Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

C. Στον τομέα της Οικονομίας

1) Στήριξη νέων επιχειρήσεων σε τομείς τοπικού ενδιαφέροντος.
2) Προώθηση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.
3) Δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας και αύξηση της επισκεψιμότητας της πόλης.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας χρειάζεται τη συμβολή σας για την διαμόρφωση της τελικής Στρατηγικής ΒΑΑ. Μπορείτε να συνεισφέρετε είτε προτείνοντας έργα/δράσεις για τις προκλήσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί (φόρμα Α), είτε καταγράφοντας τις δικές σας θέσεις και ιδέες όσον αφορά (φόρμα Β):
Τα σημαντικότερα προβλήματα/προκλήσεις της Αλεξάνδρειας – και ιδιαίτερα της περιοχής εφαρμογής – σήμερα.
Τις περιοχές χωρικής συγκέντρωσης (όξυνσης) των προβλημάτων/προκλήσεων αυτών.
Τις δικές σας προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και έργα που να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές.
Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και στείλτε μας τις ιδέες/προτάσεις σας στο:
e-mail: kotaidou@alexandria.gr ή στο fax: 2333023625.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης ορίζεται η 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας εντός 10 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης.

Απάντηση