Υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για 4 συχνές μορφές καρκίνου

Με στόχο να δοθεί περισσότερη έμφαση στην πρόληψη και να περιοριστούν οι πολυδάπανες θεραπείες, το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται στο να καταστήσει υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για τέσσερις συχνές μορφές καρκίνου.

Υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για 4 συχνές μορφές καρκίνου

Απάντηση