Κίνδυνος γενικευμένης κατάρρευσης επιχειρήσεων και κατανάλωσης

H επιστολή τους προς την κυβέρνηση συνοδεύεται με δύο υπομνήματα, το πακέτο των μέτρων ταχείας απόδοσης που πρέπει να ληφθεί άμεσα και την καταγραφή των επιπτώσεων από τους τραπεζικούς περιορισμούς στις επιχειρήσεις, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε πτώση πωλήσεων από 30% έως 80% ανάλογα με τον κλάδο.

Κίνδυνος γενικευμένης κατάρρευσης επιχειρήσεων και κατανάλωσης

Απάντηση