Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το ΠΑΜΑΚ και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Η δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θεματικές ενότητες κοινού ενδιαφέροντος, η εκδοτική συνεργασία, η πρακτική άσκηση φοιτητών, καθώς και έρευνα στα σχολεία για το επίπεδο γνώσης της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της Μακεδονίας, είναι ορισμένες από τις κοινές δράσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφτηκε την Τετάρτη μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το ΠΑΜΑΚ και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Απάντηση