Κόψαμε δαπάνες €4,1 δισ. για να μείνει πρωτογενές πλεόνασμα €1,9 δισ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.414 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.419 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 4.606 εκατ. ευρώ.

Κόψαμε δαπάνες €4,1 δισ. για να μείνει πρωτογενές πλεόνασμα €1,9 δισ.

Απάντηση