Κατάρτιση για 1.840 ωφελούμενους από την ΟΚΕ

Προγράμματα κατάρτισης για 1.840 ωφελούμενους, εργοδότες, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Λάρισα πραγματοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής (ΟΚΕ).

Κατάρτιση για 1.840 ωφελούμενους από την ΟΚΕ

Απάντηση