Εως 31 Ιουλίου η προθεσμία για την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των εισφορών του τρίτου διμήνου προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Εως 31 Ιουλίου η προθεσμία για την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ

Απάντηση