Πάγωμα πλειστηριασμών για 10 ημέρες – Σύντομα η ρύθμιση κόκκινων δανείων

Με κοινή υπουργική απόφαση παγώνουν προσωρινά οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις για 10 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 21 Ιουλίου έως τις 31 Ιουλίου, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Πάγωμα πλειστηριασμών για 10 ημέρες – Σύντομα η ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απάντηση